Eventdoktor tilbyder sundhedsfaglig bemanding til koncerter, festivaler, sportsstævner og andre events. Vi tilbyder en konkret risikovurdering af det enkelte arrangement og tilpasser på den måde bemandingen til arrangementets type og størrelse.

Vi har erfaring med alt fra mindre arrangementer med en enkelt sygeplejerske til stede og til store sportsstævner med behov for meget sundhedspersonale og ambulancer.

Gruppen bag Eventdoktor ledes af Hans, der til daglig er læge på anæstesi- og intensivafdelingen i Viborg. Resten af gruppen er geografisk spredt ud over hele landet og er ligesom Hans vant til at arbejde med et bredt udsnit af patienter.

Fælles for os alle er, at vores spidskompetence er kritisk syge patienter med behov for tæt observation og hurtig behandling.

Vi er servicemindede, har glimt i øjet og sørger for, at jeres arrangement bliver sikkert.